زندگی پابرجاست هنوز

 

زندگی،

این روز هایش به من آموخت که چیزهایی بودندکه رها کردن شان،جداشدن ازآنها برایم سخت وطاقت فرسابودند، اماوقتی خواسته یا ناخواسته رهایشان کردم یاازآنهاجداشدم خداوند راه های بهترودرس های بزرگتررامقابلم قرارداد. آموختم برای بزرگ بودن ووسیع شدن،بایدازبسیاری ازچیزهاوآدمهایی که دوست شان دارم بگذرم...هرچند زندگی درس هایش راگاهی جانکاه به ما هدیه میکند...! 

باید استواربودوبزرگ،باشکوه و زلال...

ازهمدردی همه عزیزان ودوستان نازنینم در این روزهای تلخ سپاسگزارم

/ 17 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پرستو

مرسی از حضورت[گل][گل][گل]

عه تا

فرهیخته ی عزیز/جناب اقای امیر نعمتی برای کمک به ارزیابی نظر مخاطب شعر امروز ایران از شما که صلاحیت اظهار نظر دارید دعوت میشود در این نظر سنجی شرکت کنید. با احترام و سپاس

پرستو

سلام[لبخند] باشعری بروزم[گل][گل][گل]

آنالی

عشق نیازمند رهایی است نه تصاحب

آذربایجان قیزی

زندگی، استاد سختگیر و گاهن بی رحمی است. درسهایش هر چند آموزنده ولی بسیار تلخند. صبوری شاید اندکی مثمر ثمر باشد.